ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ ศึกษาทั่วไป (ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)