ข่าวสมัครงาน

ขอเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิทยาศาสตร์ สังกัดโครงการจัดตั้งสถานวิจัยวิทยาการสุขภาพ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 15/2557 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดโครงการจัดตั้งสถานวิจัยวิทยาการสุขภาพ ประจำห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา และประจำห้องปฏิบัติการพิษวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา โดยกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 22 กันยายน 2557 นั้น

เนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนมากและเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความรอบคอบจึงขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นวันที่ 1 ตุลาคม 2557

TOP