ขอเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิทยาศาสตร์ สังกัดโครงการจัดตั้งสถานวิจัยวิทยาการสุขภาพ