ข่าวสุขภาพและกีฬา

ขอเชิญร่วมแข่งขันแอโรบิควลัยลักษณ์ 2557 (แข่งขันเต้นตามผู้นำ)

โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพกำหนดจัดการแข่งขันแอโรบิคเต้นตามผู้นำ ภายใต้โครงการแอโรบิควลัยลักษณ์ 2557 ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเพื่อให้บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญของการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ

จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขันแอโรบิควลัยลักษณ์ ในจันทร์ ที่ 29 กันยายน 2557 ณ ลานแอโรบิคหน้าสระว่ายน้ำ โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่
1. นักเรียน นักศึกษา อายุไม่เกิน 22 ปี
2. บุคลากร ประชาชนทั่วไป อายุ 22 ปีขึ้นไป

รูปแบบการแข่งขัน
1. เต้นถูกต้องตามผู้นำ
2. ใช้เวลาในการแข่งขัน 45 นาที

กำหนดการแข่งขัน
เวลา 17.00 น. ลงทะเบียนการแข่งขัน
17.30 น. เริ่มเต้น
18.15 น. เสร็จสิ้นการแข่งขันมอบของรางวัล

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนากร ชลเดช (ป๊อบ) โทร. 5718-9

TOP