ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกนักวิชาการ ศึกษาทั่วไป (ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว
ครั้งที่ 12/2557 ตำแหน่งนักวิชาการ ศึกษาทั่วไป (ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) สำนักวิชาศิลปศาสตร์
จำนวน 11 ราย นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศผลการคัดเลือก
ดังนี้
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวอินทิรา อังวิทยาธร
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นางสาวเนตรศจี ปรีชา

ทั้งนี้กำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 6 ตุลาคม2557 เวลา 08.30 น. ณ ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช


TOP