ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ พิธีส่งมอบห้องสมุดดิจิตอลสร้างสุข ในวันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2557