ข่าวเด่น

ผู้บริหารม.วลัยลักษณ์ แสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชคนใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยคุณจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ คุณจิราพร อรชร หัวหน้าตรวจสอบภายใน เข้ามอบช่อดอกไม้และพระศรีธรรมโศกราช แสดงความยินดีกับนายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชคนใหม่ เมื่อเร็วๆนี้ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

TOP