ผู้บริหารม.วลัยลักษณ์ แสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชคนใหม่