ชาววลัยลักษณ์ร่วมกิจกรรมปลูกป่าต้นน้ำบ้านเขาวัง ...รวมใจภักดิ์ รักษ์ป่าต้นน้ำบ้านเขาวัง