ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ชาววลัยลักษณ์ร่วมกิจกรรมปลูกป่าต้นน้ำบ้านเขาวัง ...รวมใจภักดิ์ รักษ์ป่าต้นน้ำบ้านเขาวังเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ได้จัดกิจกรรมปลูกป่า "รวมใจภักดิ์...รักษ์ป่าต้นน้ำบ้านเขาวัง" ในพื้นที่ชุมชนต้นน้ำบ้านเขาวัง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ เพื่อสานเครือข่ายความร่วมือและสายสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของผืนป่าต้นน้ำที่หล่อเลี่ยงคนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยมีน้องๆ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมทั้งอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ นักศึกษามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เครือข่ายชุมชนปากพญา และชาวเขาวัง ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ฟื้นคืนความชุมชื้นแก่ผืนป่าต้นน้ำบริเวณ มัสยิดดารุลเอี๊ยะสาน และริมฝายคลองเขาวัง จำนวนประมาณ 100 คน โดยชาวเขาวังได้ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง สร้างความสุขสนุกสนาน อิ่มหนำสำราญด้วยอาหาร ผลไม้ และขนมอร่อยๆ จากฝีมือแม่บ้านเขาวังด้วยกัน และได้เรียนรู้ระบบนิเวศถ้ำ ชมทิวท้ศน์เมืองนครจากจุดชมวิวในชุมชน

โอกาสนี้คณะทำงานและชาวเขาวังขอขอบคุณนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากมหาวิทยาลัยทุกท่านที่ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งทางโครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จะได้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมครั้งต่อไปในเดือนพฤศจิกายน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ความร่วมมือร่วมใจจากทุกท่านอีกครั้ง

ประมวลภาพ

TOP