ข่าวเด่น

นศ.นิเทศฯ มวล. เข้ารอบชิง ประกวดโฆษณานักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ การประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม True Young Producer Award 2014 หัวข้อ “การให้...คือการสื่อสารที่ดีที่สุด” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตามที่บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) จัดการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 10 True Young Producer Award 2014 ประเภท Viral VDO ชิงทุนการศึกษาและรางวัลทัศนศึกษา ดูงานเอเยนซี่ Dentsu ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยการดำเนินงานของสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ทรูวิชั่นส์ และทรูมูฟเอช มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต - นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้มีเวทีเพื่อแสดงความสามารถในการผลิตงานภาพยนตร์โฆษณา และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ได้พัฒนาทักษะความรู้ อีกทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกด้วย

คณะกรรมการได้ทำการคัดเลือกผลงานจาก 683 ทีม จนเหลือ 20 ทีม เพื่อเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติ “กระบวนการผลิตภาพยนตร์โฆษณา” เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 20 – 22 ตุลาคม 2557 จากนั้นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ทรู คอร์ปอเรชั่น และทรูวิชั่นส์ ได้คัดเลือกผู้ที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีมสุดท้ายโดย 1 ใน 10 ทีม มีทีมนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) ผ่านเข้ารอบดังกล่าวด้วย คือ ทีมมาตราไทย สมาชิกภายในทีมประกอบด้วย นายธเนศ คำคง และนายจักรกฤษณ์ ทนวิรักษ์ มีอาจารย์ธนภร เจริญธัญสกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ทีมที่ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ทั้ง 10 ทีม จะได้รับเงินทุนในการผลิตผลงานทีมละ 15,000 บาท เพื่อนำไปผลิตผลงานภาพยนตร์โฆษณาเพื่อนำมาออกอากาศจริงผ่านช่องรายการต่าง ๆ ของทรูวิชั่นส์ และสื่อสังคมออนไลน์ โดยหมดเขตส่งผลงานในวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 โดยคณะกรรมการกำหนดจัดงานประกวดรอบชิงชนะเลิศในวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ ห้องออดิทอเรี่ยม ชั้น 5 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 ในเวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

การประกวดรอบชิงชนะเลิศเปิดโอกาสให้อาจารย์ นิสิต-นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมชมและเชียร์การประกวดพร้อมสื่อมวลชน โดยสามารถร่วมโหวตคะแนนให้กับผลงานที่ชื่นชอบได้ภายในงาน และสามารถโหวตให้คะแนนผ่านทางwww.facebook.com/trueyoungproduceraward เพื่อลุ้นรางวัลป๊อปปูล่าโหวตให้แต่ละทีมได้อีกด้วย

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์
ภาพจากfacebook (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=952976141390064&set=a.316287715058913.73669.100000330622144&type=1)

TOP