ข่าวเด่น

มุก-แสตมป์ ดาว-เดือน’57 ม.วลัยลักษณ์

“มุก” นางสาวกรองกาญจน์ ยกสุวรรณ และ “แสตมป์” นายณัฐดนัย เทพมณฑา คว้าตำแหน่งดาวประดับ-เดือนประดู่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2557ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการประกวด“ดาวประดับ เดือนประดู่” ประจำปีการศึกษา 2557 รอบตัดสิน โดยองค์การบริหารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดขึ้น ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี เมื่อคืนวันที่ 26 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมชมการประกวดพร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัล โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก สนุกสนาน มีนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยให้ความสนใจเข้าร่วมเชียร์ และชมความสามารถของผู้เข้าประกวดจนล้นหอประชุมอาคารไทยบุรีในรอบดังกล่าวมีจำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวด รวมทั้งสิ้น จำนวน 30 คน แบ่งเป็นฝ่ายชาย 15 คน และฝ่ายหญิง 15 คน ซึ่งกิจกรรมบนเวที นอกจากการแสดงความสามารถของผู้เข้าประกวดแล้ว ยังมีกิจกรรมของชมรมและสำนักวิชาต่างๆ ร่วมแสดงอย่างคับคั่งด้วย ผลการประกวดปรากฎว่า ตำแหน่งดาวประดับ ตกเป็นของ “น้องมุก” นางสาวกรองกาญจน์ ยกสุวรรณ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ ส่วนตำแหน่งเดือนประดู่ ได้แก่ “น้องแสตมป์” นายณัฐดนัย เทพมณฑา จากสำนักวิชาสารสนเทศาสตร์ หลักสูตรวิศกรรมซอฟแวร์

น้องมุก ดาวประดับในปีนี้ เล่าผ่านทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ว่า เป็นคนจังหวัดชุมพร สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา และมาเรียนต่อในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผ่านทางระบบรับตรง โดยในการเข้าร่วมการประกวดดาวประดับ-เดือนประดู่ในครั้งนี้ ได้มีการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ ผู้สมัครหลายอย่าง อาทิ การพัฒนาบุคลิกภาพตั้งแต่การเดิน การนั่ง การไหว้ การพูด ฝึกการเต้น กิจกรรมนันทนาการต่างๆ ตลอดจนการเดินทางไปยังสักการะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ทำให้รู้สึกประทับใจและถือเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก ซึ่งนอกจากมิตรภาพจากเพื่อนๆพี่ๆทีมงาน ได้พบเพื่อนใหม่ ได้สังคมใหม่แล้ว ยังได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองให้ดีขึ้นด้วย โดยหลังจากที่ได้รับรางวัลดาวประดับก็รู้สึกดีใจและภูมิใจเป็นอย่างมาก และพร้อมที่จะทำกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นด้วย

น้องมุกยังได้บอกถึงมุมมองในการทำกิจกรรมกับการเรียนว่า ควรทำควบคู่กันไป โดยการเรียนในห้องเรียนจะทำให้เรามีทักษะทางด้านวิชาการ แต่การทำกิจกรรมจะทำให้มีทักษะชีวิต มีสังคม มีเพื่อน รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเราทำทั้ง 2 อย่างไปพร้อมกันจะช่วยให้การทำงานต่างๆของเราง่ายขึ้น อย่างไรก็ตามในปี 2558 ซึ่งจะมีการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขอฝากถึงเพื่อนๆ ให้เตรียมตัวให้พร้อมและมีความกระตือรือร้นโดยเฉพาะการฝึกภาษาอังกฤษ เพราะหากเรามีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีโอกาสในการงานทำก็จะมีสูงกว่าคนอื่นอีกด้วย

ด้านน้องแสตมป์ เดือนประดู่ เล่าถึงความรู้สึกประทับใจในการเข้าร่วมการประกวดเวทีนี้ว่า ไม่ผิดหวังเลยที่ได้เข้าร่วมการประกวดดาวเดือนในครั้งนี้ ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ ทำให้ได้รู้จักเพื่อนใหม่จากหลายสำนักวิชา เรียนรู้การทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังประทับใจเพื่อนๆพี่ๆที่อยู่คอยเป็นแรงเชียร์ทำให้เรามีพลังทำทุกอย่างบนเวทีให้ออกมาอย่างเต็มที่ จนสามารถคว้าตำแหน่งเดือนประดู่มาครองได้สำเร็จ หลังจากนี้จะขอทำหน้าที่ตัวแทนนักศึกษาในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยให้เต็มความสามารถ เพื่อให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากยิ่งขึ้น

สำหรับผลการประกวดรางวัลอื่นๆ เป็นดังนี้ รางวัลรองดาวประดับ ได้แก่ น้องป๊อป-นางสาวปิยนันท์ วัยวัฒน์ สำนักวิชาการจัดการ รางวัลรองเดือนประดู่ คือ น้องก๊อต-นายณัฐรัตน์ พุฒิพงศกร สำนักวิชาแพทยศาสตร์ รางวัลทูตวัฒนธรรมฝ่ายชาย ได้แก่ น้องชิ้น-นายศักดา ไชยภาณุรักษณ์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ รางวัลทูตวัฒนธรรมฝ่ายหญิงได้แก น้องน้ำหวาน-นางสาวมัลลิกา วารินสะอาด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์

นอกจากนี้ยังมีรางวัลขวัญใจมหาชน ฝ่ายชาย ได้แก่น้องกล้า-นายนิติรัฐ ปนัดสาโก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ขวัญใจมหาชน ฝ่ายหญิง น้องออม-นางสาวเอมวลี ปิติ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ รางวัลขวัญใจกองประกวดฝ่ายชาย น้องแพร- ฝ่ายหญิง น้องน้ำหวาน-นางสาวมัลลิกา วารินสะอาด รางวัลเพียวริคุ Idol ฝ่ายชายได้แก่ น้องเฟิร์ส-นายสิทธิวัฒน์ เกลี้ยงกลม และฝ่ายหญิง น้องใบเตย-นางสาวณิชกานต์ ยวนเกิด สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ รางวัลรางวัล Rising Star Award ฝ่ายชาย ได้แก่น้องนิว-นายภวัต พิบูลย์ตระกูล สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ฝ่ายหญิงน้องช่อ-นางสาวช่อผกา รัตนา สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ รางวัลผิวสวยสุขภาพดีฝ่ายชายได้แก่ น้องแสตมป์-นายณัฐดนัย เทพมณฑา ฝ่ายหญิง นางสาวเอมวลี ปิติ และรางวัล People choice Award ฝ่ายชาย ได้แก่ น้องแสตมป์ ฝ่ายหญิง ได้แก่ น้องใบเตยทั้งนี้ การประกวด “ดาวประดับ เดือนประดู่” ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี มีวัตถุเพื่อค้นหานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีความสามารถเพียบพร้อมทั้ง ทางด้านภาวะผู้นำ ด้านบุคลิกภาพและความกล้าแสดงออก เป็นต้นแบบของนักศึกษาที่ทำกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียนได้ดี และทำหน้าที่เป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

ประมวลภาพ

ข่าวโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์
ภาพโดย นักศึกษาช่วยงานส่วนประชาสัมพันธ์


TOP