ข่าวทั่วไป

ผู้บริหารม.วลัยลักษณ์ แสดงความยินดีครบรอบ10ปี สำนักข่าวนครโพสต์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยคุณจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ส่วนประชาสัมพันธ์ เข้าแสดงความยินดีกับสำนักข่าวนครโพสต์ เนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีแห่งการก่อตั้ง โดยมีนายสุรโรจน์ นวลมังสอ ผู้อำนวยการสำนักข่าว พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักข่าวดังกล่าวให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ที่สำนักข่าวนครโพสต์ ซอยอัศวรักษ์1 จังหวัดนครศรีธรรมราช

TOP