ข่าวเด่น

คลิปเสียง : ดร. สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตอบประเด็นข้อซักถามต่อสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557Get Adobe Flash player
คลิปเสียง : ดร. สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตอบประเด็นข้อซักถามต่อสื่อมวลชน
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น กรรมการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีม.วลัยลักษณ์(มวล.) ยืนยันพร้อมเดินหน้าโครงการศูนย์การแพทย์ฯได้ต่อในปี’58 ย้ำทุกกระบวนการต้องโปร่งใส ถูกต้อง ตรวจสอบได้ ด้านสภามวล.ฯ ตั้งกรรมการ 2 ชุด ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง แล้วเสร็จภายใน 40 วัน

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ที่ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) ชี้แจงต่อสื่อมวลชนถึงกรณีปัญหาการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ฯ     ว่า สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความวิตกกังวลกับเรื่องดังกล่าว  โดยได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบ ซึ่งมติสภามหาวิทยาลัย ล่าสุดมีคำสั่ง 2 ฉบับ คือ คำสั่งที่ 6/2557 และ 7/2557 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 ให้ ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หยุดปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอธิการบดีเป็นเวลา 90 วัน ซึ่งมีผลทำให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีที่เหลืออยู่ เป็นอันต้องหมดภาระหน้าที่ลงชั่วคราว เพื่อให้กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างโปร่งใส และแต่งตั้งให้ตนเป็นรักษาการแทนอธิการบดี    เป็นเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เช่นกัน

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น กล่าวว่า สภามหาวิทยาลัยมีเจตนารมย์แน่วแน่ ในการก่อสร้างโครงการศูนย์การแพทย์ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เนื่องจากเรื่องนี้เป็นความวิตกกังวลร่วมกันของชาวนครศรีธรรมราชทุกคน โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาขึ้นมา 2 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ซึ่งจะทำหน้าที่ในการการสอบข้อเท็จจริงในประเด็นต่างๆทุกประเด็น ตรวจสอบเอกสารที่เกิดขึ้นทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนถึงปัจจุบัน  ตลอดจนลงไปตรวจสอบตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน เพื่อดูว่ากระบวนการที่ได้ทำเป็นไปตามกฎระเบียบของมวล.กำหนดหรือไม่  ทั้งนี้หากเป็นไปตามที่กำหนดจะต้องไปวิเคราะห์ต่อว่ากฎระเบียบของมวล.ที่กำหนดขึ้นมามีข้อบกพร่องอย่างไร  ซึ่งตรงนี้เป็นหน้าที่ของทีมผู้บริหารชุดใหม่ที่จะต้องแก้ไขปัญหาศูนย์การสร้างแพทย์ของมวล.ให้กลับสู่สภาพปกติ พร้อมที่จะดำเนินการก่อสร้างอย่างถูกต้องต่อไป  

ส่วนกรรมการชุดที่ 2 คือ คณะกรรมการชุดประเมินความเสียหาย จะลงไปประเมินคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษรแต่เกิดผลต่อการดำเนินการก่อสร้างโครงการ ทำหน้าที่ประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัย  และผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ฯนับตั้งแต่มีการประกาศยกเลิกการก่อสร้าง เบื้องต้นได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปิดกั้นพื้นที่ก่อสร้างเฉพาะส่วนที่จำเป็นแล้ว เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ ทั้งนี้กรรมการ 2 ชุดดังกล่าว จะมีประธานกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากสภา และให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุดแต่ไม่เกิน 40 วัน เพื่อนำเสนอผลของการดำเนินการต่อสภาในการประชุมวันที่ 20 ธันวาคม 2557 นี้

“ผู้บริหารชุดรักษาการจะต้องอำนวยความสะดวกกับกรรมการทั้ง 2 ชุด เข้าไปจัดการเรื่องนี้ให้จบแบบโปร่งใส ถูกต้อง ตรวจสอบได้ ไม่มีข้อกังขาใดๆ เพื่อดำเนินการก่อสร้างศูนย์การแพทย์แห่งนี้ให้กับชาวนครศรีธรรมราชให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตามผู้บริหารชุดเดิมนั้นยังมีสถานะโดยตำแหน่ง แต่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว แต่ขอย้ำว่าผู้บริหารทุกคนไม่ได้มีความผิด เป็นการเปิดทางให้คณะกรรมการเข้ามาดำเนินการสอบสวน และเข้าถึงข้อมูลทุกอย่างที่ต้องการได้อย่างสะดวกเท่านั้น”ดร.สุเมธ กล่าว

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น กล่าวต่อไปอีกว่า ทีมผู้บริหารชุดใหม่จะต้องดึงขวัญและกำลังใจของบุคลากรที่ทำหน้าที่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ นำความรู้สึกดีๆความเชื่อมั่นของประชาชนที่อยู่รายรอบมหาวิทยาลัย ประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชกลับคืนมา นอกจากนี้จะต้องสร้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้เป็นเสาหลักแห่งปัญญาของชาวนครฯ อย่างที่เคยเป็นมาอีกด้วย


TOP