ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับเครือข่ายแถลงผลดำเนินการอุดมศึกษาภาคใต้ปลอดเหล้า