สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิชาการและเทศกาล ประจำปี 2557 (15-19 ธันวาคม 2557)