ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิชาการและเทศกาล ประจำปี 2557 (15-19 ธันวาคม 2557)

 

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิชาการและเทศกาล ประจำปี 2557 (Academic + Festival 2014) ระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม 2557 ณ อาคารวิชาการ 5 และ 6 โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังต่อไปนี้

วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557
9.00-12.00 น. เปิดงานโดยอธิการบดีและชมนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาสำนักวิชา
13.00-16.30 น. บรรยายพิเศษโดยสถาปนิกจากสถาบันอาศรมศิลป์และนักออกแบบระดับประเทศ

วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557
9.00-10.30 น. ประกวดแข่งขันทักษะการเขียนทัศนียภาพด้วยลายเส้นดินสอระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
10.45-12.15 น. ประกวดแข่งขันการออกแบบผลิตภัณฑ์ของใช้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
14.00 น. ประกาศผลการแข่งขันและมอบประกาศนียบัตรและรางวัลรวมกว่า 12,000 บาท

วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557
09.00-16.30 น. สอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทโควตาและรับตรง

วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557
6.00 -7.00 น. กิจกรรม"สถาปั่น" ปั่นจักรยานศึกษาโบราณสถานและวิถีชีวิตชุมชน
15.00-16.30 น. กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษาและงานเลี้ยงประจำปี

วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557
16.30 -21.00 น. ถนนศิลปะขายของที่ระลึกจากผลงานนักศึกษาและกิจกรรมดนตรี (Street Art & Music Festival)

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดและส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมฟังบรรยายหรือแบบตอบรับเข้าร่วมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านสถาปัตยกรรม ไปที่สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 ภายในวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-7567-2511-12 โทรสาร : 0-7567-2513 Email : archanddesignwu@gmail.com

แบบตอบรับเข้าร่วมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ 


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://arch.wu.ac.th/ และ Facebook fanpage : School of Architecture and Design l

TOP