ข่าวสมัครงาน

เลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักวิชาการ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 11/2557 สังกัดอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการ ฝ่ายส่งเสริมวิชาการและศึกษาวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายอุทยานธรรมนิทัศน์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 - 17 ธันวาคม 2557 และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 นั้น

เนื่องจากมีผู้สมัครเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อให้การพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเป็นไปอย่างรอบคอบแล้ว จึงขอเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นวันที่ 7 มกราคม 2558

TOP