ข่าวทั่วไป

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา แจ้งวันปิดทำการช่วงเทศกาลส่งท้ายปีใหม่

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอแจ้งวันปิดทำการในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ คือ ปิดทำการในวันที่ 31 ธันวาคม 2557-วันที่ 2 มกราคม 2558 และจะเปิดทำการปกติตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2558 เป็นต้นไป.

TOP