ข่าวทั่วไป

ชมรมประดู่อาสาพยาบาลได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขัน EMS Rally

          ด้วย ชมรมประดู่อาสาพยาบาล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าร่วม “โครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายเด็กไทยหัวใจจิตอาสา ครั้งที่ 3” ระหว่างวันที่ 22- 24 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วม 9 สถาบัน ดังนี้  ชมรมนครา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ,ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นและอาสาสมัครกู้ภัย มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี ,กองกิจกรรมอาสานาคบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ,ชมรมวิทยุสื่อสารและอาสาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ,ชมรมสุริยะพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ,ชมรมกู้ภัยสระหงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ,ชมรมกู้ภัยอีสานล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ,ชมรมกู้ภัยพระเจ้าศรีโสภณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และชมรมประดู่อาสาพยาบาล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยมี รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี ให้เกียติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียติ 72 พรรษา

ทั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการทำงาน การกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน การกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายและร่วมลงปฏิญญาเด็กไทยหัวใจจิตอาสา 9 สถาบันการศีกษา และศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรมและวิถีชุมชน พุทธมลฑลอีสานพระบรมธาตุนาดูน จ.มหาสารคาม ทั้งนี้ มีการจัดการแข่งขัน EMS Rally (Emergency Medical Services Rally) ชิงถ้วยพระราชทานกระทรวงสาธารณสุข โดยชมรมกู้ภัยพระเจ้าศรีโสภณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1  , กองกิจกรรมอาสานาคบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 และชมรมประดู่อาสาพยาบาลได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 และในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ทางชมรมได้ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวางแจกันดอกไม้ ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราชประมวลภาพ

TOP