ข่าวเด่น

ผ่านไปอย่างคึกคักกับงานวันเด็กแห่งชาติ 2558 ที่ ม.วลัยลักษณ์


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดงานวันเด็กประจำปี 2558 ภายใต้แนวึคิด มีคุณธรรม มีวินัย มีน้ำใจ ใส่ใจความปลอดภัย พร้อมเรียนรู้ “เมืองจราจรจำลอง แห่งเดียวของภาคใต้ ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” โดยได้รับความสนใจจากผู้ปกครอง นำเด็กและเยาวชนเข้าร่วมงานกว่า 20,000 คนเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสโมสรโรตารี ท่าศาลา - นครศรี อำเภอท่าศาลา สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 4 และหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและธนาคาร ในอำเภอท่าศาลาและจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 มีคุณธรรม มีวินัย มีน้ำใจ ใส่ใจความปลอดภัย พร้อมเรียนรู้ “เมืองจราจรจำลอง แห่งเดียวของภาคใต้ ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” โดยบรรยากาศในปีนี้เป็นไปอย่างคึกคัก สนุกสนาน มีผู้ปกครองจากชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย นำบุตรหลานมาเที่ยวชมงาน พร้อมร่วมกิจกรรมกับซุ้มกิจกรรมต่างๆ กว่า 50 รายการ และนั่งรถชมเมืองมหาวิทยาลัย : ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเมืองจราจรจำลอง ดินแดนมหัศจรรย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ห้องสมุดสร้างสุข เปิดโลกฟาร์มมหาวิทยาลัย รู้รักสุขภาพกับสถานกีฬาและสุขภาพ ฯลฯ

พิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ เวทีกลาง สนามหน้าอาคารวิชาการ 6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปีนี้ ได้รับเกียรติจาก พลตรีศรีศักดิ์ เลิศล้ำ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ม.วลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีปลัดณรงค์ แก้วนพรัตน์ ปลัดอำเภอท่าศาลา กล่าวต้อนรับ นายเกษม ปาลิโพธิ นายกสโมสรโรตารีท่าศาลา-นครศรี กล่าวรายงาน และ นายพงศ์ศักดิ์ ศรีสมทรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 อ่านสารวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

พลตรีศรีศักดิ์ เลิศล้ำ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ม.วลัยลักษณ์ กล่าวว่า การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ในอำเภอท่าศาลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช นับเป็นปีที่ 13 ที่ได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์งานกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์เพื่อเด็กและเยาวชนอันมีค่ายิ่งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงาน องค์กรได้ดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มุ่งให้เด็ก และเยาวชนรู้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง รวมทั้งเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ยึดมั่นใน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม และได้มีโอกาสได้รับความรู้ ความบันเทิงตามสมควร จากทุก ๆ ปี มีเด็ก เยาวชน ครูอาจารย์ ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปร่วมงานประมาณ 20,000 คน


นอกจากนี้ ยังได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ อาทิ หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆในอำเภอท่าศาลา ประกอบด้วย อำเภอท่าศาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานีตำรวจภูธรท่าศาลา บริษัท ห้างร้าน ธนาคาร โรงเรียนกวดวิชา กลุ่มเครือข่าย รวมทั้งหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ที่เป็นภาคีร่วมจัดงานในครั้งนี้ อาทิ กองทัพภาคที่ 4 และอีกหลายหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนของขวัญของรางวัล รวมทั้งผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

น้องซอโน - เด็กหญิงกัญญาณัฐ ดอกบัว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพระมหาธาตุ เล่าว่า มาเที่ยวงานวันเด็กที่ ม.วลัยลักษณ์ เป็นครั้งแรก รู้สึกดีใจกับของรางวัลที่ได้คือ ตุ๊กตาและเงิน 500 บาท จากการเล่านิทาน และยังได้ของขวัญอีกมากมาย จากการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละซุ้ม ได้ถ่ายรูปกับ โดเรม่อน แพนดาและซุปเปอร์ฮีโร่ต่างๆ พร้อมทั้งสัญญาว่าจะชวนคุณพ่อคุณแม่มาเที่ยวงานวันเด็กที่ม.วลัยลักษณ์ในปีต่อๆไป

ด้านน้องภู – เด็กชายภูริเดช จุลภัก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปทุมานุกูล บอกว่า “โตขึ้นผมอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ครับ ผมเป็นคนที่ชอบสังเกต ชอบทดลอง การได้มาเที่ยวงานวันเด็กที่ ม.วลัยลักษณ์ ผมได้เห็นดินแดนมหัศจรรย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าชมนิทรรศการไดโนเสาร์ในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ผมตั้งใจเรียน เมื่อโตขึ้นผมจะได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ตามที่ฝันไว้ครับ ที่สำคัญอยากให้ม.วลัยลักษณ์จัดงานวันเด็กแบบนี้ไปทุกๆปี”


อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ร่วมกับโรงเรียน ตชด สำนักงานบัญชีและสหกรณ์จังหวัด และชาวเขาวัง จัดกิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านเขาวัง หมู่ที่ 12 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ โดยได้รับความเมตตาจากพี่ๆ บุคลากรมหาวิทยาลัยสนับสนุน วัสดุเครื่องเขียน กระเป๋า ตุ๊กตา เงินสด และขนมอร่อยๆ ไปร่วมสมทบกับของขวัญที่โรงเรียน เพื่อเป็นของขวัญวันเด็กและของขวัญปีใหม่ให้กับนักเรียน ตชด.บ้านเขาวังจำนวนประมาณ 70 คน นอกจากนี้ของขวัญของฝากส่วนหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากพี่ๆ บุคลากร โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ได้นำไปร่วมสมทบเป็นของขวัญวันเด็กในการจัดงานวันเด็กของ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี หมู่ที่ 5 ตำบลวังอ่าง อ.ชะอวด ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดตั้งเป็น โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี ต่อไป ซึ่งมีนักเรียนจำนวนประมาณ 30 คนด้วย

ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอขอบพระคุณอย่างสูงและร่วมอนุโมทนาบุญกับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ได้สนับสนุนของขวัญของรางวัลขนมและเงินสดไปร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับเด็กๆ โรงเรียน ตชด.ทั้งสองแห่งด้วย

 

ประมวลภาพ งานวันเด็กแห่งชาติ 2558 ที่ ม.วลัยลักษณ์

ประมวลภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ร่วมกับโรงเรียน ตชด สำนักงานบัญชีและสหกรณ์จังหวัด และชาวเขาวัง จัดกิจกรรมวันเด็ก


TOP