ผ่านไปอย่างคึกคักกับงานวันเด็กแห่งชาติ 2558 ที่ ม.วลัยลักษณ์