ข่าวการศึกษา

พิธีประดับเครื่องหมายชั้นปีนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2557

พลตรีศรีศักดิ์ เลิศล้ำ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายชั้นปีนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีผู้แทนผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 41 คณะครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร อาจารย์ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติ มาร่วมงาน จำนวน 285 คน

TOP