ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ ศูนย์สอบ 7 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2558 รับผิดชอบผู้เข้าสอบในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิศ ฤทธิ์แก้ว ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับมอบหมายจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นสนามสอบ 7 วิชาสามัญ ตามนโยบายของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับผิดชอบผู้เข้าสอบในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน 3 จังหวัด 4สนามสอบ คือ สนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สนามสอบโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา และสนามสอบโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนามสอบโรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร ซึ่งจัดสอบในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 17-18 มกราคม 2558
ตางรางสอบ 7 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2558

วันที่ 17 ม.ค. 58
08.30 - 10.00 น. วิชาชีววิทยา
11.00 - 12.30 น. วิชาฟิสิกส์
13.30 - 15.00 น. วิชาภาษาไทย
15.30 - 17.00 น. วิชาสังคมศึกษา

วันที่ 18 ม.ค. 58
08.30 - 10.00 น. วิชาคณิตศาสตร์
11.00 - 12.30 น. วิชาภาษาอังกฤษ
13.30 - 15.00 น. วิชาเคมี


ในนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอส่งความปรารถนาดี มายังผู้เข้าสอบทุกท่าน


TOP