ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการจัดกิจกรรมค่าย Gifted Science Camp 2015 ให้ รร สุราษฎร์พิทยา