ข่าวทั่วไป

มวล.ยินดีต้อนรับวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสนับสนุน วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จำนวน 10 คน ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงานแผนงานและงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล และงานสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00-12.00 น.โดยมีนายพิพัฒน์พันธุ์ สุวรรณอักษร รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร

TOP