ข่าวการศึกษา

"ต้นกล้าสถาปัตย์" (WU Arch&Design; Contest2015)

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ในเขตภาคใต้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เข้าร่วมการประกวดแข่งขันทักษะทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. การเขียนภาพด้วยลายเส้นดินสอ (สาขาสถาปัตยกรรม) 2. การออกแบบผลิตภัณฑ์ (สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม) ประกวดแข่งวันในวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช (CLP) ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 สนใจติดต่อสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 0 7567 2511-2, 0 7567 2523 โทรสาร 0 75673 2513


รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/pages/School-of-Architecture-and-Design-ll-Walailak-Uni

TOP