ข่าวทั่วไป

ส่วนการเงินและบัญชีงดให้บริการ ในวันพุธที่ 18 ก.พ. 2558

ด้วยส่วนการเงินและบัญชีกำหนดการประชุมส่วนฯ ในวันพุธที่ 18 ก.พ. 2558จึงของดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น เป็นต้นไป จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

TOP