ข่าวการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกหลักสูตร วท.ม. ชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ โดยหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ ขอแจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกหลักสูตร วท.ม. ชีวเวชศาสตร์ และรายละเอียดกำหนดการสอบคัดเลือก โดยสามารถดูได้ที่

http://ihh.wu.ac.th/fileupload/20150225140249.pdf


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ihh.wu.ac.th

TOP