ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีพลาสมาฯพัฒนาตู้อบยางแท่ง STR20 ด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน

ในกระบวนการผลิตยางแท่ง STR20 นั้น การอบแห้งเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดและมีการใช้พลังงานสูงสุด โดยเทคโนโลยีในปัจจุบันจะใช้ลมร้อนจากการเผาไหม้ของแก๊สหรือน้ำมันเตากระตุ้นให้เกิดการถ่ายเทความชื้นออกจากเม็ดยางหรือฝอยยาง ก่อนที่จะนำไปอัดเป็นยางแท่ง การใช้ลมร้อนมีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานต่ำ เนื่องจากมีการสูญเสียพลังงานให้กับอากาศและผนังของห้องอบ ต้องการความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิที่ผิวและอุณหภูมิภายในของก้อนยางในการถ่ายเทความร้อนให้ทั่วถึง ทำให้ใช้เวลาในการอบแห้งมากกว่าหนึ่งชั่วโมงครึ่ง ซึ่งมีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานต่ำ ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีพลาสมาเพื่อการประยุกต์ทางกสิกรรมได้พัฒนากระบวนการอบแห้งโดยใช้ลมร้อนร่วมกับคลื่นไมโครเวฟขนาดกำลัง 9.6 kW โดยที่ลมร้อนจะทำให้เกิดความร้อนที่บริเวณผิวของก้อนยาง ในขณะที่คลื่นไมโครเวฟทำให้เกิดความร้อนสูงภายในก้อนยาง โดยผลร่วมของพลังงานทั้งสองจะทำให้เกิดความร้อนขึ้นอย่างสม่ำเสมอกับก้อนยาง ยางจะแห้งได้เร็วขึ้นและมีคุณภาพดีขึ้น ซึ่งสามารถอบแห้งก้อนยางที่มีความหนา 30 ซม. ภายในเวลา 50 นาที มีอัตราการอบแห้งมากกว่า 30 กก./ชม. ยางแห้งมีคุณภาพตามมาตรฐานของ STR20 ลดเวลาการอบลง 44% และประหยัดค่าพลังงาน 24% เทคโนโลยีที่ได้พัฒนาขึ้นสามารถต่อยอดเพื่อสร้างเครื่องต้นแบบระดับอุตสาหกรรมในการผลิตยางแท่งSTR20

ผู้ที่สนใจติดต่อได้ที่ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีพลาสมาเพื่อการประยุกต์ทางกสิกรรม อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โทร.075-672931 เมล์ nmudtorl@wu.ac.th

TOP