ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมประธานเครือข่าย C-UBI ครั้งที่ 1/2558

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะประธานเครือข่าย C-UBI ภาคใต้ตอนบน เป็นเจ้าภาพจัดประชุมประธานเครือข่าย C-UBI ทั้ง 9 เครือข่ายทั่วประเทศ วันที่ 8 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง

โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมและเป็นตัวแทนมอบธงเจ้าภาพจัดประชุมครั้งต่อไป ให้กับ ประธานเครือข่ายภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา

ในช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจาก Dr. David W.L. Hsu Executive Director, Center of Entrepreneurship and Incubation Executive Director Center of Academia and Industry Collaboration National Chiao Tung University เป็นวิทยากรบรรยาย “the Best Practice in Incubator Management-NCTU ‘s Experience” ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้ฟังและร่วมแลกเปลี่ยน

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wusp.wu.ac.th/?p=2701#more-2701

TOP