ข่าวทั่วไป

อาจารย์ Robert J.Santos สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้รับเหรียญทองและเงิน จากการแข่งขันพุ่งแหลนและขว้างจักรอาจารย์ Robert J.Santos อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมการแข่งขัน The 20th Thailand Masters Athletics Track and Field Championship ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬาจังหวัดสุราษฎรฺ์ธานี

โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ Robert J.Santos ที่ได้รับเหรียญทองและเงิน จากการแข่งขันพุ่งแหลนและขว้างจักร รุ่นอายุ 55-59 ปี

TOP