อาจารย์ Robert J.Santos สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้รับเหรียญทองและเงิน จากการแข่งขันพุ่งแหลนและขว้างจักร