ข่าวทั่วไป

เชิญชวนร่วมบันทึกรายการวิทยุโทรทัศน์ ฟังเสียงประชาชน ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารรวม ๕

วันศุกร์ที่ ๒๗ มี.ค.๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๔๐น. ขอเชิญชาวนครศรีธรรมราชและชาวมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ไปร่วมตั้งคำถามและร่วมแสดงความคิดเห็น และร่วมบันทึกเทปวิทยุโทรทัศน์ "ฟังเสียงประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย" ณ อาคารเรียนรวม ๕ ห้อง ๓๐๑ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้ร่วมรายการบนเวที ประกอบด้วย นายรุจาฑิตย์ สุชาโต นางฮูวัยดิยะ พิศสุวรรณ ดร.เชาวน์ เต็มรักษ์ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ โดยมี ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ดำเนินรายการ

TOP