นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันเขียนแผนธุรกิจ ระดับอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 4