ข่าวทั่วไป

ศูนย์เครื่องมือฯ สัมมนาประจำปี 2558 ณ จังหวัดพังงา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสัมมนา ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 9 - 10 เมษายน 2558 ณ จังหวัดพังงา จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

TOP