ศูนย์เครื่องมือฯ สัมมนาประจำปี 2558 ณ จังหวัดพังงา