ขอเชิญร่วมรับฟัง การนำเสนองานวิจัย เรื่องการดัดแปลงเรือนร่าง โดย Dr.Claudia Merli (Visiting researcher)