ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญร่วมรับฟัง การนำเสนองานวิจัย เรื่องการดัดแปลงเรือนร่าง โดย Dr.Claudia Merli (Visiting researcher)

โครงการอิสลามศึกษาและการพัฒนาชุมชนมุสลิมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ส่วนส่งเสริมวิชาการ ขอเชิญ ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง การนำเสนองานวิจัย เรื่องการดัดแปลงเรือนร่าง โดย Dr.Claudia Merli (Visiting researcher) ประจำโครงการอิสลามศึกษาฯ (ISWU) ในวันพฤหัสที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 8 (ห้องประชุมอาเซียนศึกษา) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP