ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อาจารย์ ดร. วิสาขะ อนันธวัช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเชิญไปเป็น Keynote speaker ประเทศอินโดนีเซีย

อาจารย์ ดร. วิสาขะ อนันธวัช อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเชิญไปเป็น Keynote speaker at plenary session ในที่ประชุม The International Seminar on the ASEAN Economic Community 2015 ในหัวข้อ " Improving University Involvement in ASEAN Economic Community: Challenges and Opportunities" ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ณ Media Centre of Tadulako University, Palu, Indonesia

โดยที่ประชุมได้รับเกียรติจาก keynote speaker จาก 5 ประเทศ นำเสนอในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

- Economic and Business Development
- Health and Education
- Agribusiness and Food Security
- Mining and Environment


TOP