อาจารย์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมพัฒนาการสร้างภาพสามมิติระดับเซลล์ด้วยอัลตราซาวด์ เป็นครั้งแรกของโลก