ข่าวเด่น

อาจารย์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมพัฒนาการสร้างภาพสามมิติระดับเซลล์ด้วยอัลตราซาวด์ เป็นครั้งแรกของโลก

Three-dimensional imaging of biological cells with picosecond ultrasonics ซึ่งเป็นผลงานร่วมแบบ First Author ของ ผศ.ดร. สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับ นักวิจัยมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร Applied Physics Letters Volume 106 Number 16 April 2015 Article ID 163701 โดยได้รับเกียรติให้เป็นบทความขึ้นปก และ Editor’s pick (http://scitation.aip.org/content/aip/journal/apl/106/16/10.1063/1.4918275;jsessionid=3btd0tn8f92g4.x-aip-live-06 )

Applied Physics Letters เป็นวารสารฟิสิกส์ชั้นนำของโลก ที่จัดพิมพ์โดย American Institute of Physics (AIP) มีค่า ISI Journal Impact Factor 3.515

โอกาสนี้ Dr. Oliver Wright จากมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ในฐานะ Corresponding Author ได้ให้สัมภาษณ์ในข่าวเผยแพร่ ของ AIP Publishing เรื่อง Walailak University and Hokkaido University researchers report the first known full 3-D scan of a single biological cell via picosecond ultrasound, an acoustic imaging technique (http://www.aip.org/publishing/journal-highlights/nondestructive-3-d-imaging-biological-cells-sound และ http://phys.org/news/2015-04-nondestructive-d-imaging-biological-cells.html) ว่าสามารถใช้อัลตราซาวด์ความถี่สูงมากสร้างภาพระดับเซลล์ที่มีกำลังแยกสูง (150 นาโนเมตร)เมื่อเทียบกับกำลังแยกของเครื่อง MRI มาตรฐานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (500 ไมโครเมตร) ซึ่งจากการสาธิตผลจากหลักทฤษฎีได้นี้ จะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมการตรวจสอบเซลล์สิ่งมีชีวิต และเครื่องมือวินิจฉัยทางการแพทย์ ยุคใหม่ต่อไป

การเดินทางไปทำงานวิจัยระยะสั้นของ ผศ.ดร. สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์ ที่มหาวิทยาลัยฮอกไกโด จนมีความร่วมมือต่อเนื่องเป็นผลงานระดับโลกในครั้งนี้ ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา (งบโครงการวิจัย) และผ่านสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (งบพัฒนาวิชาการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://phys.org/news/2015-04-nondestructive-d-imaging-biological-cells.html

TOP