ข่าวเด่น

โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม (WMS Social Engagement Center) สำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียนเสร็จสิ้นการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยรอยยิ้มและพันธสัญญาเครือข่ายส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนระหว่างกัน เพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเชียน จาก 27 ชุมชน ใน 6 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดกระบี่ จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล โดยโครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม (WMS Social Engagement Center) สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียน เมื่อวันที่ 27 – 30 เมษายน 2558 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาบุคลากรในชุมชนท่องเที่ยวให้มีศักยภาพเพียงพอต่อการรองรับการเปิดเสรีอาเซียนและสร้างเครือข่ายชุมชนที่ดำเนินการด้านการท่องเที่ยวให้สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

การอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมเกียรติ จันทร์หนู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีอาจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี รักษาการแทนผู้จัดการโครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม และหัวหน้าโครงการ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ ภาษามลายู ด้านการบริการ การจัดทำโครงการสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชน จำนวนกว่า 10 ท่าน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นวิทยกรในครั้งนี้

ทั้งนี้ การจัดโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียนได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากชาวบ้านและกลุ่มผู้นำชุมชนท่องเที่ยว ภายหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการให้การช่วยเหลือชุมชนอย่างต่อเนื่อง WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม (WMS Social Engagement Center) สำนักวิชาการจัดการ ภายใต้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีแนวทางที่จะส่งเสริมและสนับสนุนต่อยอดด้านการท่องเที่ยวชุมชน โดยการสร้างสื่อดิจิตอลเพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวชุมชนใน 6 จังหวัด และเชื่อมโยงถึงกันทั้ง 6 จังหวัดสู่ประเทศเพื่อนบ้านในอาเชียน และเผยแพร่ไปทั่วโลกผ่านสื่อ YouTube และ Social Network ต่างๆ ทำให้นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวชุมชนได้เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในเครือข่ายได้ง่ายขึ้น และส่งเสริมการทำตลาดหาลูกค้าให้กับแหล่งท่องเที่ยวชุมชุนที่ได้เสริมศักยภาพไปแล้วจากการอบรมในครั้งนี้

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/WMS.BTEDC?fref=ts

TOP