ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการได้รับเชิญเป็นวิทยากรเสวนาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรนำเสวนาเรื่อง การฟื้นฟูระบบนิเวศคลองนอกท่า ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา โดยมีผู้นำชุมชนเข้าร่วมเสวนาจำนวนกว่า ๕๐ คน ในระหว่างเสวนามีการเปิดตัวคู่มือการสำรวจระบบนิเวศคลองนอกท่า และหนังสือแรงบันดาลใจ จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ@คลองนอกท่า มีผู้ใหญ่บ้านหลายท่านได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสายน้ำคลองนอกท่า การใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง มีการนำรถมอเตอร์ไซต์มาล้างในคลองนอกท่าบริเวณต้นน้ำ ทำให้พื้นที่กลางน้ำได้รับผลการกระทบทำให้ไม่มีน้ำดิบที่นำมาทำน้ำปะปาที่สะอาดได้

TOP