ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการฟื้นฟูปะการังที่เกาะสมุย

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี พร้อมด้วย รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี ผศ.ดร. อุทัย คูหาพงศ์ นายพีรวิชญ์ เควด นส. ฟามิดา ทีนา นส. อรปราง สุทธเกียรติ นส. รัชชประภา คำเสน นส. พณิกนันท์ พรหมสมบัติ นายสุภวัชร เกลี้ยงเกลา ร่วมกับโรงแรมแฟร์เฮ้าส์ รีสอร์ท แอนด์สปา และนักเรียนจากโรงเรียนทีปราษฎร์ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 7 คน ได้ร่วมกันดำเนินการฟื้นฟูแนวปะการังรอบเกาะสมุยจำนวน 4 จุดคือ แม่น้ำละไม หัวถนน และท้องโตนด ในระหว่างวันที่ ๒-๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พบว่า ปะการังที่ได้รับการฟื้นฟูสามารถเจริญเติบโตดีมาก และที่ท้องโตนด ปะการังได้รับการบุกรุกจากสาหร่าย ทำให้ปะการังบางส่วนโตช้าและตาย

TOP