ศาลฯ ยกคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราว ไม่คุ้มครอง กิจการร่วมค้ากรณีศูนย์แพทย์ มวล.