ข่าวการศึกษา

นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ 2015 Global UGRAD ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ด้วย ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค 2015 Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) เป็นทุนที่เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่มีศักยภาพและความเป็นผู้นำ อีกทั้งยังเป็นโครงการที่มีการแข่งขันสูง ผู้สมัครจึงต้องผ่านการคัดเลือกหลายขั้นตอน อันได้แก่ การคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัด การคัดเลือกจากสถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) และการคัดเลือกขั้นตอนสุดท้ายโดย กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา (Bureau of Education and Cultural Affairs - ECA) ซึ่งนักศึกษาต้องผ่านทั้งการสอบสัมภาษณ์และการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ITP TOEFL และ TOEFL IBT

บัดนี้ ผลการคัดเลือกเป็นที่สิ้นสุดแล้ว และน่ายินดียิ่งที่ นายปฐมพงศ์ แสวงสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา (5 เดือน โดยประมาณ) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 ทั้งนี้ มีนักศึกษาไทยเพียง 4 คนเท่านั้น ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ 2015 Global UGRAD

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.fulbrightthai.org/ResultsDetail.asp?id=803&type=results

TOP