ข่าวเด่น

เชิญรับชม ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รก.อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์

เชิญรับชม ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รก.อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ และแถลงการณ์สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2558 ทางสวท.นครศรีธรรมราช กรมประชาสัมพันธ์


TOP