ข่าวทั่วไป

ขอเชิญชวนผู้สนใจยื่นข้อเสนอเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจต่างๆ หรือผู้ประกอบการที่มีข้อเสนอร่วมลงทุนกับ ม.วลัยลักษณ์

ด้วยมหาวิทยาลัยฯ มีแผนเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเติบโตและขยายตัวไปสู่การพัฒนาให้เกิดเป็นเมืองมหาวิทยาลัยอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน จึงเห็นความสำคัญที่จะเปิดโอกาสอย่างกว้างขวาง เพื่อให้บุคคลและนิติบุคคลที่มีความสนใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัย จึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อเชิญชวนให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจต่างๆ หรือร่วมทุนกับมหาวิทยาลัย

รายละเอียดดังประกาศมหาวิทยาลัยฯ

TOP