ขอเชิญชวนผู้สนใจยื่นข้อเสนอเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจต่างๆ หรือผู้ประกอบการที่มีข้อเสนอร่วมลงทุนกับ ม.วลัยลักษณ์