ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ Recent advances in Electron Microscopy for life sciences and materials science research

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ Recent advances in Electron Microscopy for life sciences and materials science research ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อได้ที่ ธุรการ ศูนย์เครื่องมือฯ คุณนิตยา รูปโอ โทร. 075 673 225 หรือ คุณอุลิสา ดีชู โทร. 075 673 248-9 รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน เท่านั้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบญจพร สมจิต โทร. 3224, 089 2894627

TOP