ผลงานวิจัย "คุณค่าผลไม้ไทย" ของรองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นจาก สกว.