ข่าวทั่วไป

ประกาศผลการแข่งขันโครงการประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม ระดับภาคใต้ IPC 2015

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดโครงการประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาในการเข้าสู่ตลาดสำหรับภาคใต้ ในปีงบประมาณ 2558 (IPC 2015) โดยจัดกิจกรรมประกวดเมื่อวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จ.นครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจากประธานหอการค้า ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.นครศรีธรรมราช และผู้แทนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เป็นสักขีพยานและมอบรางวัลให้กับผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคใต้ เข้าแข่งขันระดับประเทศในโครงการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม

ผลการแข่งขันโครงการประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม ระดับภาคใต้ IPC 2015
ทีมที่ 1.ผลงาน “โหนดทิ้ง” ของ นางสาวปิยธิดา รุ่งสุวรรณ และ นายพีระศักดิ์ หนูเพชร
ทีมที่2.ผลงาน “ขมิ้นรวม (C-Mixx)” ของ นางสาวพรสุดา แก้วมณี และ นางพรทิพย์ มาลาธรรม และทีมที่ 3 G-Life (ใบทุเรียนน้ำอบแห้งพร้อมดื่ม) ของคุณทวี ศรีเกตุ
ทั้ง 3 ทีมได้รับการคัดเลือกระดับภาคใต้ โดย ได้รับประกาศนียบัตรและเงินรางวัลรางวัลละ 20,000 บาท และเป็นตัวแทนระดับภาคใต้เข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฏาคม 2558 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wusp.wu.ac.th/?p=586

TOP