ประกาศผลการแข่งขันโครงการประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม ระดับภาคใต้ IPC 2015