งดให้บริการสระว่ายน้ำ (ชั่วคราว) ทั้งสระใหญ่-สระเล็ก