ข่าวทั่วไป

งดให้บริการสระว่ายน้ำ (ชั่วคราว) ทั้งสระใหญ่-สระเล็ก

เนื่องด้วยสระว่ายน้ำ (สระใหญ่ และสระเล็ก) ได้ดำเนินการปรับปรุงสภาพน้ำจึงของดให้บริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อย จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

TOP