ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเนปาลผ่านสภากาชาดไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย กัลยาณปพน รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยบุคลากรจากหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร และ Mr. Yakraj Rokaya นักศึกษาชาวเนปาล ของสำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นผู้แทนมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติประเทศเนปาล จำนวน 70,000 บาท โดยมีหม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ฝ่ายจัดหารายได้ และผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร

เงินบริจาคจำนวน 70,000 บาทนี้ องค์การบริหาร องค์การนักศึกษาและส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมกันจัดทำโครงการ “WU ช่วยเหลือเนปาล” ซึ่งเป็นกิจกรรมรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยได้เชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนร่วมบริจาคเงินผ่านธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในชื่อบัญชี “WU รวมใจช่วยเนปาล” บัญชีเลขที่ 02-0140-64369-1 และได้นำเงินบริจาคดังกล่าวมอบให้กับสภากาชาดไทย เพื่อสมทบกองทุนกาชาดสากล สำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศเนปาลต่อไป

ภาพและข่าวโดย: หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

TOP