ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558