ข่าวการศึกษา

ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส่วนกิจการนักศึกษา ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมศิษย์เก่าพบน้องใหม่ ภายใต้โครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 2 - 5 สิงหาคม 2558 โดยมีกิจกรรมย่อยดังนี้

1. กิจกรรมศิษย์เก่าร่วมต้อนรับน้องใหม่และผู้ปกครอง วันที่ 2 สิงหาคม 2558 โดยปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายต้อนรับ ณ จุดลงทะเบียนภายในเขตหอพักนักศึกษา

2. กิจกรรมศิษย์เก่าเยี่ยมกลุ่มสัมพันธ์ จัดช่วงเวลาเยี่ยมชม การทำกิจกรรมของน้อง ๆ กลุ่มสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 2 - 5 สิงหาคม 2558 เวลา 19.00 - 21.00 น.

ทั้งนี้ ศิษย์เก่าที่เป็นอาจารย์ บุคลากร หรือ ศิษย์เก่าที่อยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย ที่สนใจร่วมกิจกรรมสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ที่ คุณมณเฑี่ยร สุขกุล ส่วนกิจการนักศึกษา โทร. 3164 หรือ 082-4229676

TOP