ข่าวเด่น

เยาวชนทั่วภาคใต้ ร่วมเวทีประกวดดนตรีไทยชิงถ้วยพระราชทานฯที่ ม.วลัยลักษณ์


เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานเปิดการประกวดดนตรีไทยรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 7 ซึ่งอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดขึ้น ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี โดยมีคณะดนตรีไทยจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วภาคใต้เข้าร่วมประกวด จำนวน 14 คณะ

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น กล่าวในพิธีเปิดว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตระหนักในคุณค่าของดนตรีไทย ซึ่งเป็นศิลปะและวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติที่ทำให้จิตใจคนมีสุนทรียภาพ จึงได้สนับสนุนให้อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมดนตรีไทยในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยการประกวดดนตรีไทยรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7 แล้ว ทั้งนี้หวังให้ผู้ที่มาร่วมงานได้มีโอกาสสัมผัสสุนทรียภาพแห่งดนตรีไทยและร่วมให้กำลังใจกับเยาวชนไทย ซึ่งเป็นนักดนตรีจากโรงเรียนต่างๆ ที่จะสืบทอด รักษาคุณค่าแห่งดนตรีไทยให้คงอยู่คู่กับคนไทยตลอดไป

ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดประกวดดนตรีไทยรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2558 ว่า เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการดนตรี พระองค์ทรงเป็นเอกอัครศิลปิน อันทรงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักดนตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีภารกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จึงได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่วัฒนธรรมประเภทดนตรีไทยให้ดำรงอยู่ต่อไป โดยการประกวดดนตรีไทยรางวัลถ้วยพระราชทานฯครั้งที่ 7 มีคณะดนตรีไทยเข้าร่วม จำนวน 14 คณะ แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา จำนวน 11 คณะและมัธยมศึกษา 3 คณะ


สรุปผลการประกวดดนตรีไทยรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีครั้งที่ 7 ประจำปี 2558

ประถมศึกษา

ชนะเลิศ ได้แก่โรงเรียนมานิตานุเคราะห์วง ๑ (การพิศิษย์)
รองชนะเลิศอันดับ ๑ได้แก่ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์วง ๒ (อ้อแอ้เตาะแตะ)
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม

มัธยมศึกษา

ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนมหาวชิราวุธ
รองชนะเลิศอันดับ ๑ได้แก่ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนสตรีทุ่งสง

 

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP