ข่าวเด่น

อธิการบดี บุคลากรและนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินีดร.สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ เทปบันทึกถวายพระพรจะออกอากาศวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ในช่วงเวลาปนระมาณ 15.30 - 16.00 น. ทาง สทท.11 จังหวัดนครศรีธรรมราช


TOP