ข่าวสุขภาพและกีฬา

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไปร่วม โครงการประกวดเต้นแอโรบิคตามผู้นำ

โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพขอเชิญนักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไปร่วม โครงการประกวดเต้นแอโรบิคตามผู้นำ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานจอดรถ ข้างสระว่ายน้ำ โครงการศูนย์กีฬาสุขภาพ โดยเริ่มรับลงทะเบียน เวลา 17.00 - 17.30 น. และเริ่มแข่งขัน เวลา 17.30 น. โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่น

1. เยาวชนและนักศึกษา

2. บุคลากรและประชาชนทั่วไป

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ จุฑารัฐ ไชยสาร โทร. 5727 หรือมือถือ 095-5454003

TOP