ขอเชิญนักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไปร่วม โครงการประกวดเต้นแอโรบิคตามผู้นำ