ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิภาคข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการท่องเที่ยวที่ มรภ. นครศรีธรรมราช